Yatırımcı İlişkileri

Sıkça Sorulan Sorular

Ticaret Ünvanı   Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu   İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Tescil Tarihi   05.10.1988
Ticaret Sicil Numarası   248953
Vergi Dairesi   Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Numarası   2650527899

Hisse senedi verileri için tıklayınız:

Esas sözleşme için tıklayınız.

Ortağın Ticaret Ünvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Mahmut Nedim Koç 14.873.861 34,35
Dagi Yatırım Holding A.Ş. 8.500.001 19,63
Diğer 19.926.138 46,02
TOPLAM 43.300.000,00 100,00
kap.com.tr - Dagi

Hisse senetleri (A) ve (B) grubu olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. (A) grubu paylar nama yazılı olup, bazı imtiyazlar içermektedir. Şirket esas sözleşmesinin (A) grubuna tanınan imtiyazlar ile ilgili kısımları aşağıda yer almaktadır.

Esas sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 6.maddesi uyarınca ;

“Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun aday göstereceği kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayılardan oluşması durumunda, üye sayısının yarısından aşağı yuvarlanarak ulaşılacak en yakın tam sayı olarak belirlenir.”

Esas sözleşmenin “Çıkarılmış Sermaye ve Paylar” başlıklı 7.maddesi uyarınca ;

Şirketin çıkarılmış sermayesi 129.900.000 TL ( YüzyirmidokuzmilyonDokuzyüzbin Türk Lirası) ’dir. Bu sermaye her biri 1-Krş değerinde; 844.997.260,200 adet A Grubu, 12.145.002.739,800 adet B grubu olmak üzere toplam 12.990.000.000 (OnikimilyarDokuzyüzdoksanmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Paylar, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Nama yazılı payların devri yönetim kurulunun onayına tabidir. Nama yazılı payların devri, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünde risk oluşturuyorsa yönetim kurulu pay devrini onaylamayabilir.

Yapılacak sermaye artırımlarında (A) grubu payların karşılığında (A) grubu, (B) grubu payların karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır. (A) Grubu pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmamaları durumunda kullanılmayan rüçhan hakları, Yönetim Kurulu tarafından mevcut (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında teklif edilir.”

Esas sözleşmenin “Kar’ın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 14.maddesi uyarınca ;

“c) Kanuni Yedek Akçe ve Birinci Kar Payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmın yüzde 10’u (A) Grubu pay sahiplerine payları oranında dağıtılmak için ayrılır.”

Esas sözleşmenin “Şirketin Fesih ve İnfisahı” başlıklı 18.maddesi uyarınca ;

“Şirketin iflastan başka bir sebepten infisahı veya tasfiyesi halinde, Şirket borçları ödendikten sonra kalan mevcudun %15’i (A) grubu pay sahiplerine ödenir. Geriye kalan tutar Şirketin tüm hissedarlarına ödemiş oldukları sermaye miktarı nispetinde dağıtılır.

Şirket iflastan başka bir sebepten fesholur veya tasfiye olursa Genel Kurulca (A) grubu hissedarlarının gösterecekleri adaylar arasından seçilecek üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir.”.

Mahmut Nedim KOÇ - Yönetim Kurulu Başkanı

Şanlıurfa’da 1965 yılında doğan Mahmut Nedim Koç 1986-1993 yıllarında Demir Çelik ürünleri imalatı ve ticareti yapmış, 1993 yılında kurucu ortağı ve yöneticisi olduğu Koç Metalurji A.Ş den sonra 2004 yılında Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.2012 yılının Mart ayında Dagi Yatırım Holding A.Ş nin Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Barış DÜZEL -Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1982 yılı doğumlu Barış DÜZEL, 2005 Yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2005-2011 yılları arasında PwC (PricewaterhouseCoopers) Türkiye firmasında denetim asistanı olarak başladığı kariyerinde son olarak Denetim Müdürü pozisyonunda çalışmıştır. PwC ‘den sonra 1 yıl Turkcell’de Finansal Planlama biriminde çalışmış ve 2012 yılında DeFacto Perakende A.Ş.’ye katılmıştır. 2018 yılına kadar Defacto firmasında  Denetim ve Gelir Koruma Direktörü, Yurtiçi Satış Direktörü, Yönetim Kurulu Danışmanı ve CEO Yardımcısı rollerinde hizmet vermiştir. Eylül 2018 itibariyla Koton Mağazacılık A.Ş. firmasında Yurtdışı Satış ve Yönetim Faaliyetlerinden sorumlu olarak doğrudan CEO’ya raporlamıştır. Barış DÜZEL, 2020 Yılı Ağustos ayından bu yana Dagi Giyim A.Ş’de Genel Müdür görevini yürütmekte olup 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Dagi Giyim ve Dagi Yatırım Holding firmalarının Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Dagi Yatırım A.Ş’nin Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir.

Tamer KOÇ-Yönetim Kurulu Üyesi

1999 doğumlu olan Tamer KOÇ Lisans Eğitimine Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünde devam etmektedir. Temmuz 2019 tarihinden itibaren bu yana EROS Tekstil’de çalışmaktadır.

Fatih DEMİR – Bağımsız Üye

1983 doğumlu Fatih DEMİR , lisans eğitimini 2008 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde , 2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA - İşletme Yüksek Lisansı eğitimimi tamamlamıştır.Hale hazırda Mr.Kumpir ve Mrk.Tantuni markalarını bünyesinde bulunduran Altın Şehir Gıda A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Fatih DEMİR ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Ayrıca Türkiye Franchising Derneği (UFRAD) ve Uluslararası Alışveriş Merkezi Konseyi (ICSC) kuruluşlarının üyesidir

Erkan ELYILDIRIM – Bağımsız Üye

1972 doğumlu Erkan Elyıldırım1990 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimine başladı. Hukuk fakültesinden 1996 yılında mezun olduktan sonra, avukatlık stajını tamamlayarak, 1997 yılında İstanbul Barosuna bağlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 22 yıllık meslek hayatında kurumsal şirketlere yönetim, denetim ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. Halen serbest avukat olarak iş hayatına devam etmektedir..

Denetimden Sorumlu Komite

Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM

Komite Üyesi : Fatih DEMİR

Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları için tıklayınız.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Komite Başkanı : Erkan ELYILDIRIM 

Komite Üyesi : Rabia ÇETİNKAYA

Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

 Komite Başkanı : Fatih DEMİR

Komite Üyesi : Tamer KOÇ

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları için tıklayınız.

Şirketimiz, çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek önemli olay ve gelişmeleri, öğrendikleri anda eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve uygun zamanlama ilkeleri çerçevesinde özel durum açıklamaları yoluyla kamuya duyurur. Duyurularda, şirketin rekabet gücünü önleyecek, dolayısıyla şirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açısından zararlı sonuçlar oluşturabilecek bilgilere yer verilemeyeceği gibi, şirkete ait ticari sırlar da açıklanamaz. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bilgiler, en kısa sürede şirket internet sitesinde yayımlanır. Özel durum açıklamalarına konu bilgilerin, kamuya açıklanana kadar gizli kalması, içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler ve şirket arasında imzalanan protokol ile sağlanır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uygun olarak hazırlan, ayrıca 6 ve 12 aylık dönemlerde bağımsız denetimden geçirilen Finansal raporlar ile ekli dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve İMKB düzenlemeleri doğrultusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanır. Eş zamanlı olarak şirket web sitesinde de (www.dagi.com.tr) yayımlanır.

Şirketimizce Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası düzenlemelerinin takibi ve sermaye piyasası kurumlarıyla ilişkilerin yürütülmesine ilaveten, hissedar ve yatırımcıların bilgi taleplerinin karşılanması ve pay sahipliği haklarının kullandırılmasıyla beraber, başta Genel Kurullara ilişkin düzenlemelerden, internet sitesi dahil bilgi akışının sağlanmasına kadar, gerekli koordinasyonun sağlanması bilgilendirme politikamızın temelleri arasında yer alır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcısı veya Yatırımcı İlişkileri Birimi, gerektiğinde kamuyu bilgilendirmek amacıyla, basın dahil bütün bilgilendirme kanallarına bildirimde bulunabilir, pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve menfaat sahipleriyle toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantılara davette eşitlik ilkesine bağlı kalınır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar şirket internet sitesinde yer alır. Basından gelen röportaj, açıklama ve benzeri talepler ise şirket tarafından bilgilendirme politikasına uygun olarak değerlendirilir ve yanıtlanır.

Şirketimizle ilgili, basın-yayın organlarında veya kamuoyunda çıkan haber ve söylentiler Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından izlenen süreli yayınlardan takip edilir. Şirketimizin duyurularından yararlanılarak yapılan yorumlar ve teknik analizler dışında kalan bilgiler içeren ve şirketin çıkardığı sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek derecede önemli görülen haber ve söylentilerin doğru ve yeterli olup, olmadığına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Ortaklarımızdan gelen her türlü soru, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde kalmak ve ticari sır niteliği taşımamak kaydıyla Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından bilgilendirme politikası kapsamında ve eşitlik ilkesi gözetilerek en kısa sürede yazılı veya sözlü olarak yanıtlanır. Bu sorular ve yanıtları internet sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünde de yayımlanır.

Bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuz yetkilidir.

Eşitlik ve İnsana Saygı:

Tüm iç ve dış müşterilerimiz, ırk, renk, cins, dil, din veya herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin yasalarda ve DAGİ’de yer alan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanmaktadır.

İyi Niyet ve Ahlak Kuralları:

Firmamız bünyesinde, 4857 sayılı iş kanunu temel alınarak hazırlanan “İşyeri Çalışma Yönetmeliği” ve “İşyeri Disiplin Yönetmeliği” tüm çalışanlarımıza tebliğ edilmiş olup, iyi niyet ve ahlak kurallarına uyulmakta ve korunması için yönetimce gerekli önlemler alınmıştır.

Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti:

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerimizin kaliteli ve sağlık koşullarına uygun olması, müşterilerimizin her türlü beklentilerine karşılık verebilmemiz DAGİ kurum kültürünün özünü oluşturmaktadır. Tüketici haklarına hak ettiği değeri veren, her durumda müşterisinin yanında yer alan DAGİ, proje ve çalışmalarının merkezine koşulsuz müşteri memnuniyetini yerleştirmektedir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek şekilde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı doğrultusunda belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetimkurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II, No: 19.1 “Kar Payı Tebliği”ne göre ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde kârın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

 

Bağış ve Yardım Politikası

Toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde insani, kültürel, eğitim, sanat, sağlık ve benzeri amaçlariçin ilgili mevzuata uygun olmak kaydıyla bağış, yardım ve sponsorluk yapılabilir.

Gerek fabrika, mağaza ve bayilerimizin bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenmektedir.

Ulusumuzun en değerli varlıkları olan sevgili çocuklarımızın yaşam kalitesini ve eğitimlerini artırmaya yönelik sosyal yardımlaşma kuruluşlarına (T.C Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TOÇEV, Türk Kızılay) ayni yardımlar yapılmaktadır.

Yapılan bağışlar detaylı bir şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücret önerilerini oluşturur ve yönetim kurulunun onayına sunar. Üst düzey yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Ücretler; kısa ve uzun vadede yurtiçi ve yurtdışı ekonomik koşullar, faaliyet gösterilen sektörün ve sahip olunan iştiraklerin yapısı, çalışan sayısı, yurtiçi ve yurtdışı rekabet koşulları, üretim, hizmet ve satış faaliyetlerini, bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için gerekli bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyim seviyesini, ilgililerce karar verme ve uygulama sürecinde alınan sorumlulukları dikkate alınarak belirlenir..

03.06.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul

07.05.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul

23.05.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul

19.04.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul

19.04.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul

26.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul

08.04.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul

31.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul

24.06.2013 Tarihli Olağan Genel Kurul

13.06.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul

  • Bilgilendirme Dökümanı
  • Genel Kurul Daveti - Gündem - Vekaletname
  • Hazirun Cetveli
  • Toplantı Tutanağı

30.03.2011 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul

Özel durum açıklamaları için tıklayınız

Sorularınız için [email protected] adresine başvurabilirsiniz.

 
Telefon : (0212) 240 40 65 (446 Dahili)
Faks : (0212) 233 30 28
E-Posta : [email protected]
Adres : Birahane Sokak Koç Plaza No:3/1 Bomonti, Şişli İSTANBUL