İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

DAGİ'de seçme ve yerleştirmede temel ilkemiz; açık olan pozisyonun ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip adaylarımızın DAGİ Ailesi'ne katılmasını sağlamak, çalışanlarımıza kariyer yolunda gerekli her türlü desteği vererek hedefe giden yolda birlikte yürümektir. Açık pozisyon başvurularımız www.secretcv.com ve www.kariyer.net üzerinden kabul edilmektedir.

Şirketimiz bünyesindeki açık pozisyonlarımız için öncelik, iç kaynağımızda, kendi personelimizdedir. Göreve kendisini uygun bulan iç adaylarımız yöneticileri ve performansları göz önünde bulundurularak seçim sürecine dahil edilirler. DAGİ'de yükselen personelimizin, yetki ve sorumluluklarının yanında, ücreti de pozisyona uygun olarak artırılmaktadır.

Uygulanmakta olan staj sisteminin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerimizden başarılı olanlarına firmamız bünyesinde çeşitli birimlerimizde staj olanağı vermek, onların potansiyellerini ve performanslarını gözlemlemek, DAGİ beklentilerini karşılayanları ise kurumumuza kazandırmaktır.

DAGİ olarak çalışanlarımızın başarılarını teşvik ve takdir etmek, iş tatmin düzeyleri-kariyer hedefleri-eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek ve kurumumuzla birlikte insan kaynağımızı da geliştirmek amacıyla yılda 2 kez performans değerlendirme uygulaması yapılmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda çalışanlarımızın güçlü ve gelişime açık yönleri tespit edilir ve ilgili birim yöneticileri ile birlikte çalışana özgü gelişim planları yapılandırılır ve aksiyon planları oluşturulur. Yıl içinde yapılan ara değerlendirme ve geribildirimler ile çalışanlarımızın ve performanslarının geliştirilmesi amaçlanmıştır.